Számok

Számjegyekkel megadott tőszámnevek, sorszámnevek,
tizedes törtek, törtek átalakítása betűvel írt alakba.

Kérem, adjon meg egy számjegyekkel írt számot az alábbi lehetséges alakok szerint:

  • Előjeles egész számok vagy tizedes törtek (tizedesjel: ','), pl. 12; 3,14; -1121538
  • Sorszámok ('.' karakterre végződik), pl.: 123.
  • Törtek (a számláló és a nevező között '/' karakterrel), pl.: 1/2; 33/34

'1/2' betűkkel írva:

  • egy ketted [AkH11-291, AkH12-293] (Ha a tört nem egy főnév jelzőjeként használatos, pl. „két harmad nagyobb, mint egy harmad”.)
  • egyketted [AkH11-291, AkH12-293] (Ha a tört egy főnév jelzője, pl. „kétharmad csésze liszt, háromnegyed óra”.)
  • fél [AkH11-291, AkH12-293]
További információk a helyesírási szabályzatban:
További információk az archívumban: