Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Az 1-jén vs. *1-én problémáról, avagy használjuk a Dátumok eszközt!

A portálról
2015. július 16. 14:00 | LZS

Most akkor *1.-jén, *1.-én, 1-jén vagy *1-én? Ha nem tudjuk, akkor melyik helyesiras.mta.hu-eszközhöz forduljunk?

Nemegyszer kapunk felhasználóinktól levelet abban a témában, hogy az elsején szóalakot hogyan írjuk számjeggyel: kell-e utána pontot tenni, és a birtokos személyjel írásban -je vagy -e. A levelekből kiderül, hogy felhasználóink többnyire a Helyes-e így? eszközt veszik igénybe ennek eldöntésére, amely azonban elbizonytalanító eredményt ad, ugyanis mind az 1-én, mind az 1-jén alakokat helyesnek ítéli meg (ugyanígy a pontot tartalmazó változatoknál). Egy ilyen válasz természetesen zavarba ejtő, elbizonytalanítja a felhasználót, jó esetben felkelti benne a gyanút, hogy hibáról lehet szó, esetleg nem a megfelelő módon használta a rendszert.

Mielőtt a kérdést alaposabban körüljárnánk, szögezzük le: a négy alak közül csak egy helyes, mégpedig az 1-jén. Noha előzetes, nem hivatalos híradásokból sejthető, hogy a szeptemberben megjelenő akadémiai helyesírási szabályzat 12. kiadása valószínűleg vagylagossá fogja tenni az 1-jén ~ 1-én alakváltozatokat, az érvényben lévő 11. kiadás szerint a kettő közül csak az első felel meg a helyesírási normának.

És most nézzük meg, mi lehetett az oka annak, hogy ilyen furcsa eredményt produkált a helyesiras.mta.hu oldal!

A portál úgy lett megtervezve, hogy a felhasználónak még a kérdés föltevése előtt el kell döntenie, kérdéséhez a hét eszköz közül melyik „passzol” leginkább. Így például ha egy adott szóról nem tudja eldönteni, külön-, egybe- vagy kötőjellel kell írni, a Külön vagy egybe? eszköz tud segíteni; ha szeretne elválasztani egy szót, akkor az Elválasztás eszközhöz kell fordulni. Jóval kevésbé egyértelmű azonban a Helyes-e így? eszköz feladatköre. A fejlesztőcsapat maga is osztja azt az általános vélekedést, hogy az eszköz neve nem szerencsés választás, mivel arra enged következtetni, hogy egy univerzális, mindentudó eszközről van szó, amely bármilyen helyesírási kérdésben tud segíteni (kezdve a különírás-egybeírás témakörétől egészen az 1-jén ~ 1-én típusú kérdésekig). A felhasználóknak – mielőtt a portálhoz fordulnak segítségért – többnyire már van egy előzetes feltevésük, hogy szerintük hogy kell írni az adott alakot, és arra kíváncsiak, helyes-e úgy. Ez azonban sokszor félrevezető.

A Helyes-e így? nem egy univerzális eszköz, hanem egy egyszerű szószintű helyesírás-ellenőrző (tulajdonképpen olyan, mint ami a szövegszerkesztő és a böngészőprogramokban megtalálható), természetesen továbbfejlesztve, hasznos funkciókkal kiegészítve. Mire használható? Például ha nem tudjuk, j-vel vagy ly-nal írandó a szó, hosszú vagy rövid magánhangzó vagy mássalhangzó. És körülbelül ez minden, amit lefed. Hibás különírás nem javítható vele, hibás egybeírás elméletileg igen, de megbízhatatlanul (arra ott a Külön vagy egybe?). Ennél bonyolultabb (például számjegyet, rövidítést tartalmazó) kifejezések helyességéről már csak igen korlátozott mértékben képes nyilatkozni. Sajnos van, hogy túlságosan elfogadónak bizonyul, ez természetesen félrevezető, és igyekszünk is javítani, amennyiben fény derül egy-egy ilyen jellegű hibára. (Segítségképpen a beviteli mező fölött néhány példát helyeztünk el, hogy mire használható és mire nem használható az eszköz – így például az 1-jén alak is megtalálható az ellenpéldák között.)

A lényeg azonban, hogy nem marad válasz nélkül a felhasználó: nemegyszer fordult már elő, hogy a hibaforrás a nem megfelelő eszköz használata volt. Jelen esetben is ez történt. Létezik olyan eszköz, amely kifejezetten erre készült! A neve: Dátumok. Be kell írni (vagy a naptárból kiválasztani) a kérdéses dátumot, és megkapjuk az összes lehetséges dátumformátumú alakot, illetve a leggyakoribb toldalékolt alakokat (így az 1-jén típusúakat is). Ha tehát az a kérdés, hogy hogy írjuk az elsején alakot számmal, írjuk be a Dátumok eszközbe: 2015-01-01 (tehát egy tetszőleges dátumot, ahol a nap elseje), és a „További lehetséges alakok” között a 2. rögtön a kérdéses kifejezés (Ugyanígy ki lehet próbálni bármilyen toldalékos alakkal és számmal: 11-én, 11-ei ~ 11-i, 3-án stb.).

Reméljük, hogy ezzel a blogposzttal hozzájárulhattunk a megfelelő eszközhasználathoz s ezáltal a portálban való mélyebb bizodalomhoz. :)


A kép forrása: www.rakaszgergely.hu.

(Disqus hozzászólások kikapcsolva a htp-devel.nytud.hu szerveren.)