Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Kétszer kettő négy

Nyelvészet és helyesírás
2015. május 15. 13:30 | Falyuna Nóra

Gyakran jelenik meg a két és a kettő egymással fölcserélve, ez azonban nem minden esetben helyes.

A Nyelvművelő kéziszótár szerint, ha számnévi jelzőként szeretnénk kifejezni azt, hogy valamiből kettő van, akkor a két a helyes: két barack, két ellenvetés. Ha azonban állítmányként (Hány gyereketek van? Kettő.; Hány szót vizsgálsz ebben a cikkben? Kettőt.); vagy más mondatrészként (például hátravetett jelzőként: ceruzát is vettem, kettőt) használjuk, akkor a kettő a helyes.

A kéziszótár említi, hogy ennek ellenére néha nem ezek mentén a „szabályok” mentén használjuk a két kifejezést, például kettő darabot kérek. Ez abban az esetben „helyes”, amikor igyekszünk hangsúlyozni a két jelzőt, elkerülve ezzel a négy és a hét számnevekkel való összetévesztést. Emellett egy másik esetet is említ a kéziszótár: a kettőt használjuk a számnevek leírásakor is, például csekken: kettőezer forint.

A kifejtett problémát a helyesiras.mta.hu Számok eszköze is ismeri: akár a 2-re, akár más olyan számra rákeresve, amely tartalmazza a 2-t (például 2015), a rendszer megjeleníti a két és a kettő alakot is, jelölve a helyes használatra vonatkozó ismérveket is.

Grétsy László – Kemény Gábor (szerk.) 1996. Nyelvművelő kéziszótár. Auktor Kiadó, Budapest.

A kép forrása: wikimedia.org.

(Disqus hozzászólások kikapcsolva a htp-devel.nytud.hu szerveren.)