Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Lebuktál, Lennon! Avagy dalszövegelemzés nyelvtechnológiai módszerekkel

Érdekességek
2016. május 31. 14:30 | LZS & KR

Egy kutatócsoport The Beatles-dalszövegek pszichológiai elemzését és a dalszövegírók jellemzőinek összehasonlítását tűzte ki célul.

Kevés olyan zenekar akad a popzene világában, amely a The Beatles népszerűségéhez, a társadalomra gyakorolt kulturális hatásához mérhető. Néhány kutató azt tűzte ki célul, hogy nyelvtechnológiai módszerek segítségével mélyebb elemzésnek vetik alá minden idők legsikeresebb zenekarának dalszövegeit, hogy ezáltal betekintést nyerjenek az együttes „belső ügyeibe”. A dalszövegek sok mindent elárulnak a zenekarbeli viszonyokról, a szövegírók téma- és stílusbeli sajátosságairól.

A kutatási kérdéseik a következőképpen alakultak: Hogyan változtak a Beatles-dalszövegek az idők során? Miben tér el egymástól Lennon, McCartney, ill. a Lennon–McCartney-féle dalszövegek szóhasználata? Milyen mértékben hasonlítanak egymáshoz e dalszerzők művei tartalmi szempontból, illetve stílus szempontjából?

Tekintve, hogy a Beatles-számok többségét Paul McCartney és John Lennon írta (például: From Me To You, She Loves You, Love Me Do), a kutatók csak az általuk írt dalszövegekkel foglalkoztak. Bár mindkét szerző liverpooli munkáscsaládból jött, ennek ellenére megvannak az egyéni sajátosságaik, amelyek az általuk írt szövegeken is látszanak: McCartney számairól például az él a köztudatban, hogy dallamosak, melodikusak, míg Lennon sokkal intellektuálisabb, olykor cinikusabb hangvételű dalokat írt, és politikai témák is többször előkerülnek nála.

A kutatás első lépéseként a szerzők korpuszt építettek a dalszövegekből. Összesen 185 dalszöveg (ebből 78 John Lennon tollából, 67 Paul McCartney alkotása, 15 pedig mindkettőé) került a gyűjteménybe. Miután a szövegeket megtisztították, és adatbázisba töltötték, különböző kategóriák szerinti szólisták alapján elemezték a szövegeket. A kategóriák, szempontok olyanok voltak, mint például az ún. emocionális hang (érzelmekkel kapcsolatos szavak), a társas kapcsolatokra utaló szavak (család, barátok stb.), az énközpontúság (E/1 személyű és T/1 személyű névmások, igék), az időorientáció (igeidő-használat), a szexualitással kapcsolatos szavak, a tagadáshoz, szembeállításhoz, kizáráshoz, ellentmondáshoz kapcsolódó szavak.

Az eredmény meglepő volt. A várakozással ellentétben a nyelvészeti elemzés azt mutatta, hogy McCartney dalszövegei intellektuálisan sokkal komplexebbek, míg Lennon dalai sokkal inkább énközpontúak, sok negatív érzéssel. Továbbá a nyelvészeti elemzés segítségével beleláthatunk a csoportdinamikába is: Lennonnak – főleg a kezdetekben – nagy befolyása volt a zenekarra. Ahogy az is kimutatható, hogy a korai dalok közvetlen hangvételűek, pozitív energia árad belőlük, közeli emberi kapcsolatokról árulkodnak, míg a későbbiek kevésbé közvetlenek és pozitívak, sokkal reflexívebbek és összetettebbek.

Önök melyik együttes dalszövegeit vennék górcső alá?

Irodalom: Keith J. Petrie, James W. Pennebaker, Borge Sivertsen 2008. Things We Said today: A Linguistic Analysis of the Beatles. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts 2(4): 197–202.

A kép forrása: www.skipza.com.

(Disqus hozzászólások kikapcsolva a htp-devel.nytud.hu szerveren.)