Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Legújabb frissítéseink

A portálról
2016. augusztus 4. 11:00 | LZS

Az Önök visszajelzései alapján javítottunk egyet s mást.

Ismét összegyűlt egy csokorra való javítás, frissítés, amit felhasználói visszajelzések alapján javítottunk. Nem meglepő módon a két leggyakrabban használt eszközt, a Külön vagy egybe?, illetve a Helyes-e így? eszközt érintik a javítások. Nézzük is meg, mik voltak ezek!

Külön vagy egybe?

Eddig nem volt beépített szabály az egyes égtájnevet tartalmazó -i képzős földrajzi nevek írására (észak-európai, kelet-magyarországi), de mivel több visszajelzés érkezett, hogy szükség lenne rá, bővítettük a Külön vagy egybe? eszköz nyelvtanát (itt a szabálygyűjteményt értjük nyelvtan alatt).

Az -ó/-ő képzős melléknévi igenévi jelzős szerkezetek helyesírásával kapcsolatban két hibás megoldásról kaptunk visszajelzést: az indító-ellenállás (műszaki szakszó) és a légszűrőcsere szavakra hibás javaslatokat adott az eszköz: *indítóellenállás, illetve *légszűrő csere. Az első esetben a kötőjeles írásmód a helyes, mivel a két szótagos igekötő, az ellen miatt többszörös (>2 tagú) összetételről van szó, amely 7 szótagos. A második esetben amiatt javasolta a rendszer a *légszűrő csere írásmódot, mert nem rendelkezett azzal az információval, hogy a légszűrő főnevesült (vö. labdarúgómez, tűzoltóparancsnokság), tehát nem a folyamatos (-ó/-ő) képzős melléknévi igenevek szabályát kell rá alkalmazni, amely szerint valóban különírandó lenne. A hibákat javítottuk.

Egy orvosi szakszó elemzésén is módosítani kellett. Habár portálunk elsősorban köznyelvi szövegek helyesírásának ellenőrzésére szolgál (ahogy azt a felhasználói útmutatóban feltüntettük), igen korlátozott mértékben különféle szakterületek terminusainak írásmódjával kapcsolatban is képes javaslatot tenni (de minél „szaknyelvibb” egy szó, annál kevésbé megbízható a válasz). Az antigén + bemutatás bemenetre a rendszer a kötőjeles antigén-bemutatás írásmódot javasolta, mivel az antigén szót összetételként elemezte (anti + gén). Ez azonban nem összetétel, hanem képzett szó. Javítottuk az elemzést, így most már a helyes írásmódot, az egybeírást javasolja az eszköz: antigénbemutatás.

Az állategészségügyi írásmódja a szabályzat 12. kiadása szerint így, egybeírva a helyes, szemben a régi kötőjeles írásmóddal (állat-egészségügyi). Mivel a két szabályzat egymás mellett él még szeptemberig, ezért mindkét alakot javasolja az eszköz.

Ugyanígy változás történt a taj szám → tajszám esetén, hasonlóan jártunk el itt is.

Helyes-e így?

Az alábbi szavakat vettük fel, illetve javítottuk: vegán, dizájner, állategészségügyi, munkaerőpiaci. Az utóbbi két szó voltaképpen nem a Helyes-e így? hatáskörébe tartozik, hanem a Külön vagy egybe? eszközébe, mivel az a kérdés, hogy egybe- vagy kötőjellel írandó. Mindig felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az ilyen típusú kérdésekben a Külön vagy egybe? eszköz illetékes, nem a Helyes-e így?. Ennek ellenére az utóbbiban is javítjuk, hogy ne adjon félrevezető megoldást, ha valaki mégis oda írja be.

Köszönjük az eddigi visszajelzéseket, és várjuk az újabbakat. Portálunk „Visszajelzés” menüpontjában lehetőség van felvenni velünk a kapcsolatot.

A kép forrása: cs.ou.edu

Címkék: verziók

(Disqus hozzászólások kikapcsolva a htp-devel.nytud.hu szerveren.)