Helyes blog
Hírek, érdekességek, helyesírási kérdések

Legújabb javításaink

A portálról
2016. március 25. 13:00 | LZS

Megjelent a helyesiras.mta.hu új verziója.

Ismét elérkezett az ideje egy újabb verziófrissítésnek. Nagy, jelentős változás ezúttal nem történt, inkább egy-egy kisebb hibajelenséget javítottunk, főként a felhasználói visszajelzések alapján. Nézzük meg, melyek ezek.

Felhasználóink jelezték, hogy a Külön vagy egybe? eszköz bizonyos bemenetekre nem megfelelő választ adott. Az egyik leggyakrabban előforduló hiba az volt, hogy a nyitva + tartás bemenetekre csak az egyik lehetséges írásmódot javasolta a program, a különírt nyitva tartást. A szabályzat 11. kiadása szerint csak ez volt a szabályoknak megfelelő írásmód jelentéstől függetlenül, a 12. kiadás szerint ’üzemidő’ jelentésben egybeírandó. A Külön vagy egybe? most már mindkét írásmódot felajánlja.

Hibás választ adott a program a jazz + zene bemenetre: *jazzzene. Három azonos mássalhangzó nem lehet egymás mellett, ilyenkor a kéttagú összetétel is kötőjellel írandó: jazz-zene. A hibát javítottuk.

Egybeírás helyett kötőjeles írásmódot javasolt a program az irodalom + szervező bemenetnél. Ennek oka az volt, hogy a Külön vagy egybe? eszközhöz kapcsolódó morfológiai elemző program tévesen összetételként elemezte az irodalom szót: iroda + lom. A megfelelő elemzés beállítása után az eszköz nem alkalmazta szótagszámlálás szabályát, vagyis nem tett kötőjelet, hiszen nem többszörös összetételről van szó. Helyesen tehát irodalomszervező.

A korábban tévesen egybeírt *orrbavágás javaslat helyett most már a szabályoknak megfelelő orrba vágás írásmódot javasolja a program.

A Helyes-e így?-ben több olyan, a program „logikája” szerint helyes szót letiltottunk, amely megtévesztő lehet a felhasználók számára. Például egyik olvasónk – jogosan – azt kifogásolta, hogy a program helyesnek fogadja el a tettszik szót, holott az egy t-vel írandó. Így is van, ez a tettszik azonban nem a tetszik szó hibás két t-s írásmódja, hanem egy, a program által generált potenciális összetétel, a tett és a szik szavakból megalkotva. Sajnos az ilyen típusú túlgenerálások felszámolására nem létezik globális megoldás, de igyekszünk minden előforduló álösszetételt letiltani, hogy ne fogadja el helyesnek a program.

Nem összetételről van szó a fojtatódik szó esetén, de itt is túlgenerál a rendszer. Természetesen a folytat ige -ódik képzős alakja ly-nal írandó. A helyesnek elfogadott pontos j-s változat a fojt ige tovább képzett alakja: a morfológiai elemző természetesen felismeri benne az -at műveltetőige-képzőt és az -ódik képzőt, ez nem mond ellent a magyar nyelv törvényszerűségeinek, hiszen a képzők halmozhatók.

Mind a tettszik, mind a fojtatódik esete azt jelzi (ezt nem győzzük hangsúlyozni), hogy a rendszer nem foglalkozik a valós nyelvhasználattal, vagyis nem nézi meg az adott szó előfordulásának gyakoriságát, egyszerűen csak minden olyan megoldást legenerál, ami szerinte helyes, a gépi logikának megfelelő. Ez zavaró félreértésekhez vezethet, ezért igyekszünk a hasonló eseteket kiküszöbölni.

Végezetül szót ejtenénk még az *1.-jén, *1.-én, *1.-je alakokról (ezek pont nélkül írandók). A dátumok írásmódjáért nem a Helyes-e így?, hanem a Dátumok eszköz felelős. Az 1-én, 1-jén stb. típusú kérdések megválaszolásához ezt az eszközt javasoljuk igénybe venni, mivel kimondottan e célra fejlesztettük. A Helyes-e így? eszközt viszont nem, így az ilyen kérdésekbe bizony nemegyszer beletörött a bicskája. A Helyes-e így? nem több, mint egy egyszerű szószintű helyesírás-ellenőrző. Egyéb helyesírási kérdések megválaszolására ott van a többi eszköz. (A problémáról bővebben itt olvashatnak.)

Bár a Helyes-e így? eszköz beviteli mezője fölött már régóta szerepel, hogy az 1-jén kérdéshez ne ezt, hanem a Dátumok eszközt használják, mégis sok ilyen kérdés érkezett azóta is, amelyre a Helyes-e így? nem tudott megfelelő választ adni. Így jobbnak láttuk a Helyes-e így?-ben is letiltani a leggyakrabban lekérdezett helytelen alakokat, például az *1.-jén írásmódot. Mindezek ellenére továbbra is javasoljuk felhasználóinknak hasonló helyzetekben a Dátumok eszközt, amely megbízható választ ad az ilyen típusú kérdésekben.


A kép forrása: udemy.com.

(Disqus hozzászólások kikapcsolva a htp-devel.nytud.hu szerveren.)